Maltepe Escort

Baba – Çocuk İlişkilerinin Psikolojik Temelleri

Baba-çocuk ilişkilerinin psikolojik temelleri irdelendiğinde çocukluğun ilk dönemlerinde cinsiyete göre babayı nasıl algıladıkları konusuna kadar inilmektedir. Ancak, her iki cinsiyetteki çocuklar için de baba koruyucu, kollayıcı, anlayışlı bir yol gösterici görevi üstlenmekte ya da üstlenmesi gerekmektedir. İlişkilerde ise genelde belirli bir döneme kadar çocuğun cinsiyeti babayla olan ilişkileri etkilemektedir, çünkü bu zekâ gelişiminin psikolojik tarafıdır.

İlk olarak kız çocuklarından bahsetmek gerekirse, kız çocuklarının ilk tanıdıkları karşı cins babaları olduğundan ilk ilgi duydukları ve âşık oldukları kişi de babalarıdır. Bu nedenle babalarını annelerinden dahi kıskanırlar. Kız çocuklarının babalarına olan bu ilgileri sayesinde ilişki kurmaları daha kolay olmakla birlikte psikolojik olarak babalarını kendisinin rakibi olarak gören erkek çocuklarıyla babanın iletişimi o kadar da kolay gelişmemektedir.

Erkek çocukların babalarını rakip olarak görmeleri çok küçük yaşlarda annelerini ilk sevgileleri olarak görmeleriyle başlar. Bu durum ta ki annelerini saygıdeğer bir anne olduğunu düşünmeye başlamalarına kadar sürer. Ancak bu kez de çocuğun anne baba ayırt etmeksizin karşıt olduğu ergenlik dönemi başlamıştır. Babaların erkek çocuklarıyla olan psikolojik durumu da onlarda kendilerini görmeleri şeklindedir. Kendilerinin bir kopyası olduğunu düşündükleri oğullarının kendisinden çok daha iyi olmalarını istedikleri için onlardan çok şey beklerler ve bu nedenle onları hep yetersiz görürler. Hem kızlar hem de erkekler için aynı şekilde babalar çatışma ortamını idare ederek sorunları barışçıl yollarla çözmelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2016 Agucuk.net, 90Pixel projesidir.