Maltepe Escort

Bebek İçin İsim Seçimi ve Kişiliğe Etkileri

Doğacak bebek için isim seçmek hamilelik döneminin en eğlenceli uğraşlarından biri. Özellkle son yıllarda geleneksellikten hızla uzaklaşan genç anne ve babaların, çocukları için isim seçimi yaparken çok sık rastlanmayan isimleri tercih etmeye çalıştıkları da göze çarpıyor. Bunun yanı sıra büyükanne ve büyükbabaların isimlerinin yanına ikinci bir isim ekleyerek, orta yolu bulanların sayısı da oldukça fazla.

Çocuğa verilen ismin çocuğun karakterine olan etkisi de sıkça gündeme geldiği halde önemi tam olarak anlaşılamayan konulardan biridir. Çocuğunuza verdiğiniz ismin herhangi bir dildeki anlamından çok daha önemli olan detay ise, bu isme toplu bilincin yüklediği olumlu olumsuz düşünceler ve karakteristik özelliklerdir. Konuyu açıklamak için bir kelimenin farklı dillerde farklı anlamlara gelip, farklı şeyleri ifade etmekte kullanılması örneğini kullanabiliriz. Yani çocuğunuza isim verirken, ismin ona hitap edecek kişilerin zihninde yaratacağı etki ve iletişim sırasında oluşacak enerji ve frekans değeri açısından bakmak gerecektir.

Çağlar boyu belirli etkiler yaratmak için oluşturulan mantıralar, ilahi dinler öncesinde uygulanan ritüeller ve ilahi dinlerle birlikte kullanımı başlayan ve devam eden zikirler ve duaların etkilerini göz önünde bulundururak, insanın sesle oluşturulan frekans değerlerini olumlu-olumsuz çeşitli amaçlarla kullanabildiğini gözlemleyebiliriz.

Elbette aynı isim, aynı dönemde farklı çocuklara verildiği halde, farklı karakterlerde, farklı özellikleri baskın olan insanların olduğu da bir gerçektir. Çünkü çocuğa verilen ismin kişiliğinde yarattığı etki, insanın yaradılıştan gelen özelliklerinin biçimlenmesinde etkiye sahip olabilir.

Bunun yanısıra isimdeki seslerin ve söylerken yüz ifadesinde yarattığı değişimin de önemi var. İsmin bitiş hecesinde “e” ve “i” gibi ünlü harflerin bulunmasının yüzde daha olumlu bir ifade bırakması gibi etkilerinin olacağı genel olarak kabul görüyor. İsimlerde sert ünsüzlerin yer almaması, sesli harflere yer verilmesi gibi konularda kuantum fiziğiyle ilgilenenlerin oldukça ilginç görüşleri bulunuyor.

Çocuğunuza isim seçimi yapmakta zorlanıyorsanız, karar veremiyorsanız, ismin O’nun hayatında önemli olmaya başlayacağı yıllardaki hayatını hayal etmeyi deneyebilirsiniz. Ünlülerin ya da devlet adamlarının isimlerini yeni doğan bir bebeğe vermek bu anlamda oldukça riskli olabilir.

Seçim noktasında kafa karıştıran diğer birşey ise, Arapça isimlerdir. Verilen ismin Arapça anlamı genel olarak bilindiği sürece ismin etkisini yaratmakta başarılı olabilir. Çocuğunuza farklı bir dilde isim vermeyi uygun bulmak, üzerinde araştırma yapılması gereken bir konudur. Sözlük anlamıyla isim seçmek büyük ihtimalle doğru bir seçim olmayacaktır. İsmin birden fazla anlamının olması, hangi anlamıyla daha çok kullanıldığının bilinmemesi gibi sebeplerle kaynağını asla bilemeyeceğimiz, farklı etkilerle karşılaşılabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2016 Agucuk.net, 90Pixel projesidir.