Maltepe Escort

Bitki, böcek, su, kelebek, kuş gibi doğa ögelerinin çocuk gelişiminde oyun aracı olabilme potansiyelleri… Çocuk araştıran, bulan ve ne?, niçin? sorularına da tıpkı bilim adamı gibi yanıt arayan bir varlık. Görme, dokunma ve sezgilerin yardımı ile başlangıçta belki pek az, fakat kendilerine yetecek kadar yanıt alırlar. Çevre ile bu yolla ilişki kurarlar. Onların bu özelliklerine yardımcı olacak ve algılarını zenginleştirecek bir ortam gerekir.

Betonların Arasında, Kentin Ortasında Çocuklarımızın Yaratıcılığı ve Doğayla İletişimi Gelişemiyor

Yaşamın her alanına hâkim olan yapaylık ve teknoloji, çocuklara doğal ürünlerin yapaylarıyla ikame edilebileceğini, dolayısıyla doğaya ihtiyaç duyulmadığı bilincini veriyor.

Ekolojik Alanlar, katılımcı çevre eğitiminde çocukların özgürlük hissini ortaya çıkarma ve çevre konularına aktif katılımı teşvik etme gibi potansiyel faydalara sahip. Yapılan araştırmalar doğal alanların özellikle çocuklarda daha yüksek seviyede zihinsel aktiviteleri teşvik ettiğini ve maceracı davranışları desteklemek suretiyle bireylerin kendine güvenini artırdığını belirtmekte.

Oyun Aracı Olarak Bitkiler

Bitkiler çocukların kas gelişimlerini destekleyecek tırmanma, saklanma, atlama gibi pek çok fiziksel becerilerini geliştirebilecekleri oyun aracıdır. Mevsimsel renk değişimleri, çiçeklenme tomurcuklanma, tohum oluşturma ve yeniden çimlenme olayları çocuğun yaradılışında var olan merak duygusunu açığa çıkararak doğayı öğrenme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme ve yaşam döngüsünü kavrayabilme konularında yaşayarak öğrenmesine yardımcı olur.

Merak duygusu ile bitkilerin ve diğer yaşayan tüm canlıların adlarını duyacak ve eğitim hayatı boyunca unutmayacağı ön bilgiler edinir. Keşfetme, gözlemleme, koklama, dokunma, işitme duygularıyla çok yönlü bir karmaşık sistem içerisinde zevk alarak vakit geçirir. Ayrıca çocukların sanatsal gelişimlerinde de ekolojik alanlar ve bitkilerin büyük katkısı olacaktır. Çocuk, parlak yapraklara dokunacak, farklı gövdelere dokunacak ve dokuyu öğrenir. Güneşi, gölgeyi, rengi, güzel kokuyu yaşayarak bilir.

eko 2

Oyun Aracı Olarak Su ve Toprak

Su oyunları çocukların rahatlamasını sağlarken duygusal ve motor becerilerinin de gelişmesine yardımcı olur.

Çocukların su ile oynarken dikkatlerinin daha geç dağıldığı belirlenmiştir. Yoğun nüfuslu kentlerde yaşayan çocukların su ile oynamaları rahatlamaları açısından gereklidir. Psikologlara göre betonlaşmanın çok olduğu kentlerde Vandalizm daha çok görülmekte.

Su ve toprakla oynayan çocuklar farkında olmadan bazı fizik kurallarını öğrenebilirler. Örneğin maddenin farklı hallerinin olduğunu, sıvıların davranışlarının farklı olduğunu görebilirler. Örneğin toprak ve suyla havuz yapan veya suyun önüne kumları yığarak set oluşturmaya çalışan çocuk su basıncının etkisini görebilir. Su ve kumdan veya çamurdan yaptıkları karmaşık bloklarla kuleler yapan çocuklar dengeyi ve taşıma kapasitesini öğrenebilirler.

Oyun Aracı Olarak Böcekler Hayvanlar

Helikopter böceği, karınca, kelebek, solucan, ateş böceği, kuşlar, tavşanlar, kuzular ve pek çoğu, çocukların doğal ortamda karşılaştığında ilgilerini uyandıran canlılardan sadece birkaçı. Karıncanın yuvasına nasıl yiyecek götürdüğünü görerek, helikopter böceğine, ya da bir ateş böceğine bakarak okul yılları ve belki de ileride yapabileceği bilimsel keşifler için çok ciddi kazanımlar edinir.

Duyguları ve belli oranda akılları olan öteki hayvan dostlarımızla sağlayabilecekleri arkadaşlıkları ve onlarla oynayabilecekleri oyunları; bunların çocukların hayatlarına sevgi, bağlılık, empati, koruma duygusu gibi nice değerleri katacağını ise hiç saymıyoruz.

 

Ekolojik temelli çocuk oyun alanlarının oluşturulmasında önemli olan ve titizlikle üzerinde durulması gerekli olan konu, çocuk oyun alanının güvenli olması. Özellikle bazı bitkiler bünyelerinde toksik madde barındırdıklarından çocuk oyun alanlarında kullanılmamalı. Yine bazı bitkiler tırmanma aracı olarak kullanılmamalı.

Ekolojik çocuk oyun alanları çocukların, fiziksel, zihinsel gelişimlerini tamamlamalarına yardımcı olmasının yanı sıra çocuğun neden sonuç ilişkisi kurabilmesinde, doğayı tanımasında ve sevmesinde, dikkatini toplamada çocuğa yardımcı olur.

ekoloji ve oyun

Çocuklarımız ve onların geleceği için artık, doğaya zarar vermeden küçük müdahaleler ile kullanıcı ihtiyaçlarına göre oyun elemanı olabilecek alanlar tespit edilmelidir. Park-bahçe müdürlükleri, çocuk psikologları, renk uzmanları, doğa eğitimcileri, ekolojistler, mühendisler, eğitimciler, sivil toplum örgütleri,  peyzaj mimarları… Sen, ben, o… Biz, hepimiz… Bu görev hepimize düşüyor…

Kaynak: III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2016 Agucuk.net, 90Pixel projesidir.