Maltepe Escort

Çocuklar Üzerinde Babanın Rolü

Ataerkil toplumlara özgü bakış açısında baba evi geçindiren, gündelik hayata dair kararlardan ziyade daha genel ve ciddi kararlarda danışılan bir figür olarak kabul görmüştür. Annenin hamilelikten itibaren bebekle olan yakın iletişimi, bebeğin dünyaya geldikten sonra temel ihtiyaçları karşılamada daha yakın rol oynamasında etkilidir. Son 20-25 yıldır eşlerin evi geçindirme konusunda sorumluluğu paylaşmaya başlamasına rağmen, babanın bebek dünyaya geldikten sonra bakımıyla ilgilenmesi, kaliteli zaman geçirmesi, bebeğin gelişimini izlemesi gibi konular ancak son yıllarda konu edilmeye başlanmıştır. Yetiştirilme tarzından dolayı, çocuklarıyla yakın iletişim kuramayan babaların sayısı hala oldukça fazladır.

Gerek anne karnında geçen süreden, gerekse anne sütüne devam ettiği süre içinde gelişe bağlılıktan, bebeklerin anneleriyle iletişim kurmalarının kolay olduğu doğrudur. Ancak bebeklikten itibaren izleyebileceği bir anne ve bir baba figürü çocuğun psikososyal gelişimi açısından önemli rol oynar. Bebeğin her 2 ebeveyni kadın ve erkek rolleriyle tanıması önemlidir. Anne ve babanın bebeklikten itibaren ilgisi uzun vadede sağlıklı bir iletişimin temellerini oluşturur. Anne bebeğin fiziksel ihtiyaçlarını karşılarken, duygusal olarak da bebekle iletişim imkanına sahiptir. Ancak bebeğin anne ve babaya olan ihtiyacı farklı konulardadır. Bebek 6-7. aylardan itibaren çevrelerinde olan herkesle farklı düzeylerde iletişim kurar.

“Doğru baba figürü” sergilendiğinde, çocukların okul öncesi dönemden itibaren daha girişken, özgüvenli ve yaratıcı olduğuna dair saptamaların sayısı oldukça fazladır. Çocuğuyla yalnız vakit geçirebilen, teşvik edici, takdir eden bir babaya sahip olmak, çocukların erken yaşlarından itibaren dengeli bir duygusal gelişime sahip olmasını sağlar.

Bununla birlikte anne ve babanın birbirlerinin otoritelerini sarsmayacak şekilde bir yetiştirme biçimine karar vermeleri, çocuğun çelişkiye düşüp duygusal kararlar vermemesi açısından önemlidir. Çocuklarla ilgilenmenin bir boş zaman aktivitesi veya geçici bir meşguliyet olmadığının farkında olunmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2016 Agucuk.net, 90Pixel projesidir.