Maltepe Escort

Çocukları Ödüllendirmek Her Zaman İşe Yarar Mı?

Çocuklarda davranış psikolojisi ve buna bağlı olarak da çocuk eğitimi konusunda ödül ve ceza sistemi öne çıkan eğitim şekillerindendir. Anne ve babalar zaman zaman bilinçli olarak zaman zaman da bilmeden ödülü ya da cezayı kullanmaktadırlar. Evet, ödül ve ceza sistemi çoğu zaman işe yarar ancak çocukları ödüllendirmek her zaman işe yarar mı? Olumsuz etkisi olduğunda ne gibi problemler ortaya çıkar konusunu sizler için sitemizde tartışıyoruz.

Çocuk eğitiminde ödül ve ceza sistemi bazen doğru ve teşvik edici bir sonuç verirken, bazı durumlarda psikolojik bozukluk ya da sonuç vermeyen bir durum haline gelebilmektedir. Sürekli her yapması gereken konusunda ödülle ya da ceza ile karşılaşan çocuk için o yapılacak işin değeri kalmadığı gibi bazen ona karşı ödülü de istemem işi de yapmam şeklinde bir tepki oluşturabilmektedir. Bu duruma gelindiğinde ise anne babalar ne yapacağını bilemez duruma gelerek işlerin içinden çıkamaz hale gelebilir. Peki, çocuğa ödül ve ceza konusunda nasıl yaklaşılmalıdır. Öncelikle konuyla ilgili olarak sadece ödül ve cezayla çocuklara birşeyler yaptırmak yerine bazen o işi neden yapması gerektiğini de anlatarak ikna etmenizi önerebiliriz. Ancak, hangi durumlarda böyle davranmalısınız. Konuyu ünlü davranış bilimcinin mum deneyi üzerinden açıklayalım.

Mum deneyinde iki odaya bir kutu içinde raptiyeler ve mum olan bir kutu yerleştirilmiş. Daha sonra birinci grup ilk odaya alınarak amacınız mumu yakınca masaya akmamasını sağlamak, bu amaç için bir çözüm bulun denmiştir. Bu gruba sadece problemi çözene kadar geçen süreyi hesaplamak istedikleri belirtilmiştir. İkinci odaya alınan ikinci gruba da aynı düzenek koyulmuş ve bu kez onlara problemi en hızlı çözene bir ödül verileceği belirtilmiştir. Deneyin sonunda ödül verileceği belirtilen grubun problemi daha geç çözdüğü görülmüştür. Çünkü raptiyeleri ve mumu kutudan çıkardıktan sonra kutuyu raptiyeyle tutturup içine mumun koyularak yakılması gerektiği şeklindeki çözüm yolunu bulmak sakin düşünme gerektirmektedir. Ödül burada bir stres unsuru olmuş ve verimi düşürmüştür. Daha sonra deney farklılaştırarak tekrar iki odaya düzenek koyulmuştur. Bu kez raptiyeler ve mum kutunun içinden çıkarılıp masanın üzerine tüm bileşenler ayrı ayrı koyularak düzenek kurulmuştur. Yine aynı şekilde bir gruba sadece problemi çözme süresi ölçüleceği, diğer gruba da çabuk çözenin ödüllendirileceği söylenmiştir. Bu kez ödül koyulan grup daha kısa sürede problemi çözmüş, ödül nasıl yapılacağı belli konularda teşvik edici görevi görmüştür. Deneyden çıkarılan sonuç şudur ki çocuklarınızın eğitiminde ödül ve ceza sistemini kullanırken yaratıcılık gerektiren işlerde onlara serbest zaman tanıyıp ödül ve ceza sistemini kullanmamaktır. Diğer yandan nasıl yapılacağı belirli, yönergeleri olan konularda ödülün teşvik edici etkisinden elbette ki yararlanmanızın büyük yararını göreceksiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2016 Agucuk.net, 90Pixel projesidir.