Maltepe Escort

Doğumdan Sonra Anne Ölümlerine Neden Olan Hastalıklar

Doğumdan sonra anne ölümleri bazı yörelerde çok fazla bir orana sahip olan üzücü olaylardır. Bu konuyu dolaylı ve geç anne ölümü şeklinde iki grupta incelemek mümkündür. Dolaylı anne ölümleri daha çok gebelik öncesi annede bazı anne sağlığını tehdit eden hastalıkların olması ve doğum sırasında bu hastalıkların şiddetlenmesi sonucunda görülmektedir. Öte yandan geç anne ölümü ise doğumdan sonra bir yıla kadar annenin herhangi bir hastalık ya da etkenden dolayı ölmesini ifade etmektedir. Doğumdan sonra anne ölümlerine neden olan hastalıklar ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak oldukça ciddi ve önemli bir konudur.

Aşırı Kanama: Tüm dünyadaki anne ölümlerinin % 25’sini aşırı kanamaya bağlı ölümler oluşturmaktadır. Kanamalara karşı önlem almak ve durdurmak çoğu durumda çok basit olmasına rağmen az gelişmiş bölgelerde ölümler daha çok ihmalden kaynaklanmaktadır. Kanamaların büyük bir çoğunluğu plasentanın yırtılmasına bağlı olup pıhtılaşma problemlerinden kaynaklanmaktadır.

Enfeksiyonlar: Annenin doğum sırasında hijyene dikkat edilmemesi sonucu enfeksiyon kapması ya da doğumda var olan bir enfeksiyonun doğumdan sonra şiddetlenmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Diğer anne ölümüne neden olan hastalıklar ise zor doğum, güvenli olmayan düşükler, tromboembolik olaylar, amniyon sıvı embolisi ve indirekt nedenler şeklinde özetlenebilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2016 Agucuk.net, 90Pixel projesidir.