Maltepe Escort

Hiperaktive Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği

Çok hareketli, yerinde duramayan, sürekli yeni şeylerle ilgilenen bazen de kırıp, döküp zarar veren çocukların aileleri genelde, çocuklarının hiperaktif olduğunu düşünür. Buna rağmen uzmana danışan kişi sayısı çok fazla değildir. Çocuk eğer gerçekten hiperaktivite bozukluğuna sahipse, bu durum ciddiye alınmalıdır. Doğru zamanda teşhis edilmesi ve uygun rehabilite yöntemlerine başvurulması gerekir.

Hiperaktivite Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

  • Belirli bir işe, öğrenmeye ya da oyunlara dikkatini verememek
  • Dikkatin kısa süreli sağlanması, çok kolay  dağılması
  • Bir işe başlamayı ertelemek, başlanan işleri sıklıkla yarım bırakmak
  • Dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar
  • Aşırı hareketlilik, sabitken bile ellerini ayaklarını hareket ettirme
  • Sık sık yer değiştirme, koşturmaca halinde oyunlar kurma
  • Soru sorulduğunda tümünü dinlemeden cevap verme
  • Sıra gerektiren işlerde, oyunlarda bekleyememe
  • Sonuçlarını düşünmeden, herhangi bir isteğini gerçekleştirmeye çalışma
  • Amacı  kırıp dökmek olmasa da sonunu düşünmemekten ya da dikkat eksikliğinden kazalara sebep olmak.

Bu belirtilerin büyük bir kısmı okul çağına kadar olan çocuklarda sık rastlanan davranışlardır. Ancak hiperaktivite bozukluğu, gerek bir grup içindeki davranışlardan gerekse yapılan testlerden kolayca anlaşılabilir.

Sebebi temelde çocuğun dikkatini verememesi, ilgisini çeken şeylerin rastgele, çoğu zaman ilgisiz şeyler  olmasıdır. Kaynağında ise hem genetik faktörler hem de annenin hamilelik  sürecinin etkileri saptanmıştır. Doğum sırasında veya sonrasında beyin dokusundaki zedelenmeler de başlamasına sebep olabilir. Beynin ön kısmında, limbik sistemde yer alan kimyasal ileticilerin (neurotransmitterler) standardın dışında bir çalışma şekli sergilediği tespit edilmiştir.

Zeka seviyesiyle ilişkilendirelemeyecek bir rahatsızlık olan hiperaktivite ve dikkat eksikliği çocuğun öğrenme güçlüğü yaşamasına sebep olabilir. Zeka gelişimi normal ve üzerinde olduğu halde hiperativiteye bağlı dikkat eksikliği yaşayan çocuklar akranlarıyla aynı öğrenme biçimine sahip değildirler. Okuma ve aritmetik gibi konularda zorlanan çocukların özel eğitime ihtiyacı olabilir.

Bilgisayar oyunlarında başarılı olması, uzun süre videolar ve televizyon izlemesi çocuğun normal olduğu anlamına gelmeyebilir. İlgisini diğer şeylerden çok fazla çeken bir uğraşa yoğunlaşabilirler.

Okul öncesi dönemde ilk belirtileri gözlenebilirken, teşhis için en erken yaş 7 civarıdır. Okul çağındaki çocukların %2,5-3’ü gibi bir oranda hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği tespit edilmiştir. Farklı nedenlerle dikkat çekmeye çalışan çocukların da aynı davranışları sergilediği, okul ile birlikte yeni şeyler öğrenmeye başladıklarında normale döndükleri sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2016 Agucuk.net, 90Pixel projesidir.