Maltepe Escort

II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi: 11 Kasım-13 Kasım 2016

Agucuk.net olarak geleceğimiz ve en değerli mirasımız olan çocuklarımızı seviyor, koruyor, düşünüyoruz. Bu niyetle gerçekleştirilecek  Kongrenin bütün kazanımlarının her ilgilisine ve sorumlusuna ulaşabilmesini diliyoruz…

Kongre Bildirisi:

“Dünyanın pek çok yerinde ve günümüz Türkiye’sinde çocuklar zorlayıcı koşulların baskısı altında büyümek ve yetişmek durumundadırlar.

Yoksulluk ve çeşitli yoksunluklar nedeniyle çocukların erken yaşta çalıştırılması, sokakta yaşaması ya da ailesi yanında kalmak yerine kurumlarda yetişiyor olmaları, sağlık sistemlerine erişmelerinin, eğitim alma haklarının yeterince karşılanamıyor olması çocukları olumsuz yönde etkileyen ve koruyucu çocuk sağlığı açısından üzerinde durulması gereken konulardır.

Yine çağımızda çocuklar doğal afetler ve insan eliyle oluşturulan afetler ya da travmalarla sık karşılaşmakta, bu olayların doğrudan içinde bulunmakta ya da bu yıkıcı olaylara tanık olmaktadırlar.

Toplumda aile içi şiddet giderek yaygınlaşmakta ve çocuklar ihmal ve istismarın yoğun yaşandığı ortamlarda büyümek durumunda kalmaktadırlar. Şiddet, yalıtılmışlık ve uyaransızlık, sağlıklı bir biçimde yetişmelerini destekleyen çevre koşullarının bulunmayışı, çocukları “madde” ya da “internet” bağımlılığının çıkmazına ya da suça sürüklemektedir.

Ülkemizde ve dünyanın farklı yörelerinde çocuklar, erişkinler tarafından kurgulanan değişik boyuttaki terör eylemleri ve savaşlar nedeniyle fiziksel ve ruhsal yönden ileri derecede örselenmektedirler.

Savaş ve terör eylemleri sonrası, çocuklar aileleri ile birlikte göç etmek durumunda kalmakta ve bu göç süreci en başta çocukları kıyıma uğratmakta, onları her türlü haklarından yoksun bırakmakla kalmayıp, yaşam haklarını da ellerinden almaktadır.

Dolayısıyla, günümüzde yaşanmakta olan savaşları, terör ve şiddet eylemlerini çocuklarda çok yönlü gelişimsel sorunların ortaya çıkmasına neden olan en birincil risk etmenleri arasında saymak gerekmektedir.

Bütün bu belirtilen nedenlerle bizler, ülkemizde ve dünyada çocukların haklarını gözetilmesi, sağlıklı yaşam koşullarına kavuşturulması ve korunmasının, çocukları koruyan yasal süreçlerin etkinleştirilmesinin çok önemli bir toplumsal sorumluluk ve insanlık adına üstlenilmesi gereken bir öz görev olduğunu düşünerek ,“Çocukların Yaşam Hakkı” üst başlığı altında, “ II.Çocuk Koruma Kongresi’ni düzenliyoruz; ve çocuk konusunda çalışan tüm uzmanlık alanlarını, çocuklar için donanımlarını birleştirmek üzere, kongremize çağırıyoruz.

Saygılarımızla.
Prof.Dr.Bahar Gökler (CİİODER Bşikanı)
Prof.Dr.Tolga Dağlı (ÇOKMED Başkanı
Prof.Dr.Metin Feyzioğlu(TTB Başkanı)”

Kaynak: Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Derneği ( ÇİİÖD)

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2016 Agucuk.net, 90Pixel projesidir.